Henk de Young Professional
Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Veel young professionals hechten waarde aan het kunnen leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Hierbij zijn vanuit de interviews twee vormen van maatschappelijke impact te onderscheiden. Direct impact maken door het werk dat je doet en werken binnen een organisatie die ernaar streeft maatschappelijk een positieve impact te maken.

“We dragen bij aan een veilig en gezond Friesland, dat vind ik een mooi doel en zeker belangrijk.”
“Mijn werk draagt bij aan de ervaringen van studenten, ervaringen die ze waarschijnlijk hun hele leven meenemen. Dat is voor mij van groot belang, het geeft mij een goed gevoel over mijn werk.”
“Als ik een gezin een stap verder heb geholpen met mijn advies dan heb ik een topdag. Dat is wat ik het allerleukste vind.”

Literatuur

Young professionals hebben de behoefte om maatschappelijke impact te maken. Deze behoefte is zo groot dat er meer belang wordt gehecht aan het bijdragen aan de samenleving dan aan economische beloningen. Young professionals vinden het belangrijk om bij te dragen aan een betere samenleving en een betere wereld. Het boeken van resultaten die bijdragen aan het grotere geheel is een belangrijke intrinsieke motivator. Ook vinden ze het belangrijk dat ze de mogelijkheid hebben om direct behulpzaam te zijn voor anderen.

Concreet voorbeeld

Een concreet voorbeeld is lastig, maatschappelijke impact kunnen maken in je werk is grotendeels afhankelijk van de aard van de functie en/of de organisatie waarbinnen iemand werkt. Het is aan te raden in de vacaturetekst uit te lichten welke positieve maatschappelijke impact je organisatie maakt.

Bedrijfsvoorbeeld

Een medewerker van TRES geeft aan dat onder andere de visie van het bedrijf ervoor heeft gezorgd dat hij is blijven plakken. Er worden Roadmaps gemaakt met een overall doel. Hij vindt het fijn hiermee een verschil te kunnen maken.

Sociale verbinding

Sociale verbinding

Sociale verbinding betekent voor young professionals dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen door collega’s en leidinggevenden. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de jonge werknemers de sociale kant van werk belangrijk vinden. Ze waarderen het wanneer er zo nu en dan borrels of uitjes worden georganiseerd waarin ze hun netwerk kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt de sfeer in het team als belangrijk ervaren. Veel genoemde antwoorden zijn leuke, gelijkwaardige en gezellige collega’s gepaard met respect en veiligheid.

“Gezellige collega’s, collega’s waar je op kan bouwen en met wie je goed kan samenwerken. Dat is voor mij erg belangrijk. Maar wat ik ook onder werksfeer versta is een veilig gevoel en dingen uit durven/kunnen spreken. Dat je het kan aangeven als iets niet in jouw straatje past of te ver gaat.”
“Je collega’s zouden je vertrouwde omgeving moeten zijn. Ze zijn er natuurlijk om jou op een professioneel vlak te helpen en dat je echt met elkaar vraagstuk oplost. Maar tegelijkertijd zijn het ook mensen waarbij je zit wanneer je echt een rotdag hebt.”
“De reden waarom ik hier nog steeds ben en dat ik niet buiten de deur ben gaan kijken of een andere functie of wat dan ook ben gaan doen, zijn mijn collega’s. Ik denk dat de sfeer die we onderling hebben als team/afdeling heel goed is. Als dat niet zo was geweest dan had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten.”

Literatuur

Young professionals vinden het belangrijk dat het werk contact met mensen mogelijk maakt en dat verbinding en menselijke maat centraal staan. Ze hebben het liefst een baan waarin ze leuke collega’s hebben – waarmee ze gemeenschappelijke interesses hebben – en die de kans geeft om vrienden te maken. Voor young professionals is het dan ook cruciaal om een goede relatie te hebben met collega’s en in teamverband en mensgericht samen te werken. Ze werken het liefst samen met ervaren collega’s ten opzichte van leeftijdsgenoten, op kantoor ten opzichte van online en in wisselende projectteams ten opzichte van vaste teams.

Het is voor young professionals belangrijk om in veiligheid te kunnen uiten wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ook vinden ze het gelijk betalen van mannen en vrouwen in een gelijke functie en een divers personeelsbestand aantrekkelijk. Daarentegen vinden young professionals het onaantrekkelijk wanneer een bestuur alleen maar uit witte mannen bestaat.

Het meebouwen aan sociale netwerken is een belangrijk onderdeel van het leven van young professionals, zowel offline als online. Hierdoor lopen het werken en onderhouden van sociale netwerken door elkaar.

Een plezierige werkomgeving, gekenmerkt door humor en lachen, zal de kwaliteit van iemands werkleven verhogen. Een werkplek die plezier op het werk bevorderd zal de energie en motivatie van de individuele werknemers bevorderen.

Concreet voorbeeld

Zo nu en dan borrels en uitjes organiseren om de band met je collega’s te versterken, maar ook waar netwerkuitbreiding mogelijk is. Ook het opzetten van effectieve teams en het stimuleren van een prettige werksfeer is belangrijk. Geef de mogelijkheid om vrijblijvende koffie momenten of lunchpauze in te plannen.

Bedrijfsvoorbeeld

Gemeente Dantumadiel zorgt ervoor dat er korte lijntjes zijn binnen het bedrijf waardoor je je verbonden voelt met je collega’s. Daarnaast beschikt de gemeente over een kantine met lekker eten waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten en worden er borrels en activiteiten georganiseerd.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Young professionals hechten veel belang aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan arbeidsduur, salaris en vakantiedagen, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibiliteit is essentieel voor hen. Niet alleen in de vorm van thuiswerken, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om salaris. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat hun salaris marktconform is.

“Ook hoor je de laatste tijd veel over een flexbudget dit zorgt op een bepaalde manier ook voor flexibiliteit, maar dan qua inkomen.”
“Wel hele mooie arbeidsvoorwaarden met je IKB (individueel keuze budget) erbij, dat is gewoon heel helpend.”
“Je kunt iemand hier niet levenslang houden met een lage financiële waardering, want uiteindelijk moeten die professionals in deze krappe huizenmarkt ook een huis kunnen kopen, inflatie het hoofd bieden, plezier kunnen hebben en hun boodschappen kunnen blijven betalen.”

Literatuur

Voor young professionals is het salaris minder belangrijk dan voor eerdere generaties. Toch moet het salaris wel marktconform zijn. Het moet voldoende zijn om bijvoorbeeld de studieschuld en vaste lasten te kunnen betalen, maar ook om te kunnen sparen. Daarnaast hechten young professionals waarde aan een baan met goede arbeidsvoorwaarde, zoals een goed pensioen, zorg, uitkeringsregeling, vakantiedagen en een stabiele toekomst.

Concreet voorbeeld

Een voorbeeld van goede secundaire arbeidsvoorwaarden kan zijn het aanbieden van een flexibel aanvullend salaris op je maandsalaris. Daarnaast geven veel organisaties aan dat ze een marktconform salaris bieden, maar noemen geen bedragen in de vacature teksten. Waardoor het niet duidelijk is wat iemand gaat verdienen in een baan.

Bedrijfsvoorbeeld

Een gemeente biedt vaak een flexibel budget, ook wel bekend als het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedrag komt meestal overeen met het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. In plaats van directe uitbetaling, wordt dit opzijgezet. Werknemers zijn vervolgens vrij om te bepalen wat ze met dit budget willen doen. Je kunt ervoor kiezen extra vakantiedagen te kopen, te sparen voor je pensioen, het jaarlijks uit te laten betalen of maandelijks als aanvulling op je inkomen te ontvangen.

De GGD is goed in het opstellen van concrete vacatureteksten. Zo benoemen ze bijvoorbeeld het minimale salaris op basis van opleiding en werkervaring.

Zelfsturing & Balans

Zelfsturing & Balans

Zelfsturing en een goede balans op het werk zijn belangrijk voor de young professionals. Uit de interviews met de jonge medewerkers blijkt dat er een grote behoefte is aan zelfsturing en dat zij veel waarde hechten aan de ruimte om zelf te beslissen hoe ze hun projecten uitvoeren. Zelfsturing betekent dat je zelf je doelen bepaalt, prioriteiten stelt en je werk doet zonder dat iemand je steeds zegt wat je moet doen. Het betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je werk en je proactief inzet om resultaten te behalen.

“Ik vind het wel fijn om het gevoel te hebben dat je iets bijdraagt en dat koppel ik wel ook aan zelfstandig werken.”
“Dat is ook iets waar ik veel waarde aan hecht. We krijgen binnen onze afdeling veel ruimte om zelf te beslissen hoe we onze projecten uitvoeren en hoe we onze processen inrichten. Dat waardeer ik enorm. Het is belangrijk voor mij, omdat ik niet gewoon instructies wil volgen zonder zelf na te denken. Simpelweg standaarden volgen of doen wat altijd al gedaan werd, dat spreekt me niet aan. Ik wil zelf kunnen beslissen en invloed hebben. Dat zou ik echt niet willen missen.”

Literatuur

In tegenstelling tot eerdere generaties, hebben young professionals minder moeite met de balans tussen werk en privé. Hier zijn ze flexibel in; soms werken ze langer door en soms gaan ze eerder naar huis. Young professionals vinden het belangrijk dat er naast een baan genoeg tijd is voor andere dingen in het leven. Ook willen veel young professionals de eigen werktijd kunnen bepalen, niet fulltime, en niet onregelmatig werken. Ze vinden een baan met een rustig tempo belangrijk waarin ze langzaam kunnen werken en waarbij de werkdruk niet te hoog is. Daarnaast is het hebben van onbeperkte vakantiedagen en het kunnen werken als digital nomad belangrijk voor young professionals.

Concreet voorbeeld

Zelf je werkplek en werkuren in mogen plannen.

“Als je een keer thuis wilt werken, dan kan dat dat. Er zijn ook wel bedrijven waar dat bijvoorbeeld niet mag, dan moet je persé om 8:30 beginnen. Ik begin vaak om 7:30 omdat ik het fijn vind om eind van de middag even te sporten.”

Bedrijfsvoorbeeld

Werktijden zijn bij Gemeente Dantumadiel flexibel en er is de mogelijkheid om thuis te werken. Hierin wil Gemeente Dantumadiel de vrijheid geven en de werknemer eigen verantwoordelijkheid geven.

Motiverend werk

Motiverend werk

Young professionals worden gedreven door intrinsieke motivatie en zoeken uitdaging, zelfsturing en ontwikkelingsmogelijkheden in hun werk. Uit interviews blijkt dat ze het belangrijk vinden dat hun werk leuk en uitdagend is. Ze halen graag plezier uit hun werk, maar hechten ook waarde aan professionele ondersteuning. Motiverend werk houdt young professionals betrokken en gemotiveerd, wat bijdraagt aan hun professionele en persoonlijke groei.

“Ik vind het belangrijk dat de werksfeer heel goed is en dat dat het wel een warm bad is waar je in terecht komt. Je collega’s zouden je vertrouwde omgeving moeten zijn. Ze zijn er natuurlijk om jou op een professioneel vlak te helpen en dat je echt met elkaar een vraagstuk oplost. Maar tegelijkertijd zijn het ook mensen waarbij je zit wanneer je echt een rotdag hebt. Ik denk voor mij is het allerbelangrijkste is het team waar je belandt. Dat mensen zich gezien voelen dat mensen zich gehoord voelen. Dat je geluk op je werk ervaart.”
“De reden waarom ik hier nog steeds ben en dat ik niet buiten de deur ben gaan kijken of een andere functie of wat dan ook ben gaan doen, zijn mijn collega’s. Ik denk dat de sfeer die we onderling hebben als team/afdeling heel goed is. Als dat niet zo was geweest dan had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten.”

Literatuur

Voor young professionals is het belangrijk om in hun werk creatief bezig te kunnen zijn. Daarnaast willen ze ook resultaten zien van het werk wat zij doen.

Concreet voorbeeld

“Ja, werksfeer vind ik heel belangrijk, dus dat je wel in een team werkt met collega’s en dat er ook af en toe iets leuks wordt georganiseerd en dus de sociale kant van het werk vind ik wel heel erg belangrijk. Daar haal ik wel heel veel plezier uit.”

Bedrijfsvoorbeeld

Binnen Gemeente Dantumadiel wordt er speciaal voor de young professionals een jongerennetwerk opgezet. Het jongerennetwerk wil projecten uitvoeren en cursussen, lezingen en workshops organiseren. Dit geeft young professionals de kans om naast hun functie ook andere werkzaamheden op te pakken.

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Young professionals blijven zich graag ontwikkelen. Uit gesprekken kwam sterk naar voren dat ze mogelijkheden tot (door)ontwikkeling binnen een baan of organisatie erg belangrijk vinden. Zowel op professioneel als persoonlijk vlak willen ze regelmatig geprikkeld worden om een beter versie van zichzelf te worden. Deze uitdaging kan zowel verdiepend als verbredend zijn. Het is belangrijk dat er een duidelijk ontwikkelingsplan is en enige vorm van begeleiding, afgestemd op de behoeften van de young professional.

“Als ik een tijdje een bepaalde functie of iets doe, dan wil ik graag wat meer doen dan alleen dat. Meer verdieping, of ernaast projecten of iets dergelijks, of een opleiding. Dus dat is wel wat mij het meeste aantrekt.”
“Het is zo belangrijk om ook persoonlijke groei door te maken, want uiteindelijk word je toch een betere versie van jezelf. Dat biedt alleen maar meer houvast voor jezelf en voor het bedrijf. Je kan veel beter met situaties omgaan dan.”
“Ik vind het wel heel mooi dat er een junior rol is en dat je kunt groeien naar die functie die je uiteindelijk wil. Maar ik denk wel dat het heel goed is om dan ook echt een plan te hebben voor een medewerker, dan heb je ook houvast.”

Literatuur

Young professionals leren graag nieuwe dingen en vaardigheden. Met name duurzame vaardigheden die niet verouderd raken. Ze vinden het belangrijk dat er veel aandacht en ruimte is voor ontwikkeling en uitgedaagd te worden. Professionele en persoonlijke groei motiveert young professionals en daagt ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Het optimaal benutten van talenten draagt bij aan hoe succesvol young professionals zichzelf vinden. Als young professionals niet kunnen groeien en er geen beweging in zit, gaan ze door naar een andere baan. Thema’s waarin young professionals zich graag willen ontwikkelen, zijn onder andere het omgaan met lastige situaties en relaties, leidinggeven, weten wie ze zijn en wat ze willen, beter weten wat hun talenten zijn en die inzetten en assertiever zijn en zorgen dat ze gezien en gehoord worden.

Daarnaast leren young professionals graag van andere, meer ervaren, generaties op de werkvloer. Open communicatie en regelmatige feedback op hun werkwijze en prestaties vinden ze belangrijk.

Concreet voorbeeld

Een goed ontwikkelplan opstellen.

“Misschien is een mooi eindproduct een buddy systeem of een vijf jaren plan met YP opstellen als werkgever. Dit is wel wat ik voornamelijk mis bij mijn werkgever.”
“Ik denk door transparanter te zijn over wat er verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn qua doorstromen binnen [de organisatie]. Dan creëer je niet valse verwachtingen of wrijving waardoor mensen besluiten om weg te gaan.”

Bedrijfsvoorbeeld

Binnen de grote wervingscampagne van Gemeente Dantumadiel hebben zij de focus gelegd op opleidingen en persoonlijke groei. Deze aspecten kwamen duidelijk terug in de vacatures en tijdens het sollicitatiegesprek. Sollicitanten gaven aan dat dit voor hen een belangrijke motivatie was om te solliciteren.

Ondersteuning

Ondersteuning

Young professionals vinden ondersteuning van de manager of leidinggevende een belangrijke werkbehoefte. Uit de interviews blijkt dat een duidelijke visie en een heldere taakverdeling hierbij essentieel zijn. Daarnaast hechten zij veel waarde aan persoonlijke aandacht, de ruimte hebben om vragen te stellen en het hebben van duidelijke contactpersonen die ondersteuning kunnen bieden.

“Duidelijkheid van de werkgever. Wat hij verwacht van de werknemer op dat moment. Dat is voor mij echt wel het meest belangrijke ook.”
“Dat managers ook daadwerkelijk laten zien wat de impact is en dat dus zeg maar tastbaar maken. Ik denk dat dat heel goed is. Als merk moet je je medewerkers daar ook in meenemen en gemotiveerd houden. Successen aan het licht brengen en delen met andere collega’s en dat je benadrukt van we zitten op de goeie weg.”

Literatuur

Wat betreft de leidinggevende vinden young professionals het belangrijk dat hun leidinggevende verbindt, hen gelijkwaardig behandelt en tussen de mensen staat. Ook vinden ze het belangrijk dat de leidinggevende een rol speelt in het bieden van kansen en uitdagingen en een hand op de schouder biedt. In tegenstelling tot eerdere generaties, zijn young professionals niet onder de indruk van een hogere functie of langere staat van dienst. Ze kijken op naar mensen die inspireren met visie, authentiek zijn in wat ze zeggen, uitstralen en doen én die natuurlijk gezag hebben.

De ideale leidinggevende van young professionals: biedt de mogelijkheid om vaardigheden te tonen; geeft rugdekking bij moeilijke situaties; stelt zich gelijkwaardig op; toont oprecht interesse in de persoon van de werknemer; en inspireert en motiveert.

Daarnaast excellereren young professionals het best bij een leidinggevende die hen helpt te groeien en coacht in hun ontwikkeling. Young professionals zijn gewend dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze mogen meebeslissen. Daarom hebben ze behoefte aan een coach in plaats van een traditionele leidinggevende. Van deze coach verwachten ze goede begeleiding en met de coach willen ze onder andere onderzoeken of een huidige baan nog past.

Concreet voorbeeld

Een goed voorbeeld van ondersteuning zou een buddy systeem kunnen zijn. Ook is een goed inwerkprogramma erg belangrijk.

Bedrijfsvoorbeeld

Binnen TRES wordt duidelijk aangegeven wat er van medewerkers verwacht wordt. Ze krijgen het vertrouwen dat zij hun werk goed doen, maar als dit niet het geval is, wordt dit ook duidelijk aangegeven. Elk kwartaal vindt er een gesprek met de teamleider plaats waarin de doelen van de werknemer worden bepaald. Deze gesprekken draaien om ontwikkeling en de vragen zijn: “Wat heb jij nodig?” en “Waar liggen je talenten?”.

Daarnaast wordt gewerkt met jaardoelen, die per kwartaal worden geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties presenteren de teams wat zij hebben gedaan, wat zij van plan zijn te doen en of ze hulp nodig hebben. Na de presentaties is er tijd voor een hapje en een drankje. Dit informele samenzijn bevordert de betrokkenheid van de werknemers.

Gebruikte literatuur

We hebben in ons onderderzoek de volgende bronnen gebruikt:

Werkbezoeken

Het afgelopen jaar hebben de young professionals eens in de twee weken een bijeenkomst gehad. Tijdens de bijeenkomsten werden bezoeken gebracht aan verschillende bedrijven die aangesloten zitten bij het Platform Zakelijke Dienstverlening. De workshops gaven onder andere input voor het gezamenlijk werken aan het eindproduct.

Afgelopen jaar zijn de young professionals op bezoek geweest bij de volgende bedrijven:

  • ING Leeuwarden (workshop Agile)
  • Gemeente Leeuwarden (workshop Projectmanagement)
  • De Friesland (workshop Design Thinking)
  • NHL Stenden (workshop Serious Gaming)
  • Bentacerea (workshop Timemanagement)
  • Veiligheidsregio (workshop Brandweer)
  • Aegon (workshop Lean)
  • Scania (verdieping Lean)

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de leerzame werkbezoeken lag de focus van het programma ook op de persoonlijke ontwikkeling van Young Professionals.

Insight profiel

Als start van het programma hebben de young professionals met elkaar kennis kunnen maken op Schiermonnikoog. Daarnaast begon het traject met een Insight profiel, waar we een workshop over hebben gehad op Schiermonnikoog. Een vervolgworkshop vond plaats in het midden van het jaar, zodat we kunnen reflecteren op de samenwerking en de persoonlijke doelen die we voor ogen hadden.

Intervisie

Gedurende het jaar gingen de young professionals in twee groepen intervisie volgen. Deze groepsindeling was gebaseerd op het insight profiel van de deelnemers.

“Ik vond de intervisie en persoonlijke coaching een waardevol onderdeel van het YYP programma. In mijn werk loop ik als young professional geregeld tegen vraagstukken. Ik bespreek deze wel met mijn collega’s maar door een verschil in leeftijd, werkervaring en soms functie mis je de aansluiting. Ik vond het erg fijn om in groepsverband deze vraagstukken te bespreken en te ondervinden dat meerderen hier tegenaan lopen. Ook werd ik echt goed verder geholpen en werden er super handige tips geven. Hetzelfde heb ik ervaren tijdens mijn persoonlijk coaching traject. Hier vond ik het heel fijn dat de coach niet werkzaam was binnen hetzelfde bedrijf. Dit maakte het makkelijker om je open te stellen. Ook het gezamenlijk kijken naar mijn ontwikkelvraag heeft me echt verder geholpen in mijn loopbaan.”

Coaching

Naast de gezamenlijke intervisie was er ook ruimte voor het werken aan een persoonlijke ontwikkelingsvraag door middel van een coachingstraject. Het coachingstraject werd uitgevoerd door coaches, afkomstig uit verschillende organisaties die aangesloten zitten bij het Platform Zakelijke Dienstverlening.