Wie wij zijn

Over ons

Het Platform Zakelijke Dienstverlening is in 2011 voortgekomen uit Netwerk De Verbinding. Tot 2018 heette het platform officieel Platform Financieel Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden. Aangezien de afgelopen jaren meerdere organisaties zijn aangesloten die niet direct tot de financieel zakelijke dienstverlening gerekend konden worden, is de naam gewijzigd in Platform Zakelijke Dienstverlening Leeuwarden.

Aanleiding en doelstelling

De zakelijke dienstverlening staat onder druk. In de afgelopen jaren is fors gesneden in de kosten en het personeelsbestand. Door toegenomen arbeidsproductiviteit en technologische ontwikkelingen verdwijnen banen en worden hogere eisen aan het personeel gesteld. Bovendien wordt het steeds lastiger om high potentials te behouden of aan te trekken. De regio staat voor een grote uitdaging. Willen we Leeuwarden behouden als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, dan moet er samengewerkt worden tussen de bedrijven onderling, het onderwijs en de overheid.

Speerpunten

Het platform richt zich op vier heldere speerpunten:

 • Bevorderen van samenwerking binnen de zakelijke dienstverlening in Leeuwarden en omgeving
 • Bevorderen van de interne en externe arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid
 • Bevorderen van samenwerking binnen de zakelijke dienstverlening in Leeuwarden en omgeving met het onderwijs (WO-, HBO- en MBO-instellingen) en de overheid (Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân)
 • Kennisdeling en -verdieping met betrekking tot actuele vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit

Samenwerking

Het platform is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van een kleine twintig organisaties. De kracht van het platform zit in het samenbrengen van de grote werkgevers, het midden- en kleinbedrijf, overheid en onderwijs.

Platformleden

 • Gerrit de Jong, Aegon
 • Marianne van der Veen, Zilveren Kruis Achmea
 • Sander Kersloot, Bentacera
 • Jeannet van Heuven, Cendris
 • Lies van Lingen, CJIB en Belastingdienst
 • Jet Windig, ROC Friese Poort
 • Geert Keizer, ROC Friese Poort
 • Evelien Walstra, Gemeente Leeuwarden
 • Hilde Blokzijl, Gemeente Leeuwarden
 • Alex Tabak, Gemeente Leeuwarden
 • Hillie van der Veer, ING
 • Nienke van der Bijl, NHL Stenden Hogeschool
 • Hesther Faber, NHL Stenden Hogeschool
 • Esther Rijskamp, NHL Stenden Hogeschool
 • Laura Sinnema-Zijlstra, NHL Stenden Hogeschool
 • Rixt Veldman, Provincie Fryslân
 • Christel Knoop, Rabobank
 • Marieke Mous-van der Heide, UWV
 • Janneke Schuurmans, Veiligheidsregio Fryslan
 • Pieter van der Ende, voor de Student Business Experience
 • Samuel Korthof, voor de MBO trajecten

Vragen?

Neem contact met ons op!

Vind ons op Social Media

Kom met ons in contact via

058 – 2925493
r.veldman@fryslan.nl