Projectgroepen

Projectgroepen

Binnen het platform zijn er verschillende projectgroepen ontstaan:

Mobiliteit

Interne en externe arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid is een belangrijk thema binnen het platform. Naast het delen van openstaande vacatures wordt gestreefd naar een eigen mobiliteitscentrum en samenwerking met reeds bestaande mobiliteitscentra zoals Werken in Friesland.

Leeuwarden KCC-stad

Begin 2017 is vanuit het platform een projectgroep gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken om Leeuwarden in 2020 de Klant Contact Centre-stad van Nederland te maken. In opdracht van de Gemeente Leeuwarden is een omgevingsanalyse gemaakt en zijn meerdere partijen bij het project betrokken. Er wordt o.a. gestreefd naar een speciaal MBO-traject KCC.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Vind ons op Social Media

Kom met ons in contact via

058 – 2925493
r.veldman@fryslan.nl