UITGELICHT is een periodiek item op de site van het Platform, waarin verteld wordt over de meerwaarde van deelname aan het platform zakelijke dienstverlening.

Albert Huisman, Loopbaancoach bij de Belastingdienst (tot 1 september 2019) en Lies van Lingen, Loopbaancoach bij de Belastingdienst en het CJIB vinden het voor hun organisaties van belang dat er geïnvesteerd wordt in kennisdeling en samenwerking via dit netwerk. Door dat regionale gezamenlijk belang te zoeken, kan samengewerkt worden aan thema’s als KCC en mobiliteit.

De meerwaarde zit voor beide in het gezamenlijk oppakken van projecten, zoals o.a. het Young Professional programma.  De ambitie is om ook een soortgelijk programma voor 45+ers op te zetten. Verder is hun doel om intervisie voor professionals te organiseren, een intensievere en betere samenwerking met Werken in Friesland en de activiteiten die zij ondernemen zoals trainingen en de week van de uitwisseling.

Vol energie en ambitie zijn Albert en Lies dus aan de slag voor het Platform!